Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
РОДОСЛОВИ
Родослови
Моји директни преци
Максимовићи
Милентијевићи
Димитријевићи
Јовановићи
Спасићи/Ђорђевићи
Никетићи
Савићи
Младеновићи
Петровићи
Андрејевићи
     Родослов фамилије Максимовић
   грана Вуице Максимовића
     (Ажурирано: 01.01.2024.)

     <<   1   2   3   4   5   6   7   >>

Драга Гачић
    Рођена: Чумић, 1891.
Умрла: Чумић, септембар 1944.
Занимање:  
Отац: Милоје Гачић
Мајка: Милева Максимовић
       
  Драгомир Рајичић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Владета, Војислав, Надежда, Милева


Владета Рајичић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Рајичић
Мајка: Драга Гачић
       
  Радојка Димитријевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Томислав

Војислав Рајичић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Рајичић
Мајка: Драга Гачић
       
  Пава Ризнић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Зоран

Надежда Рајичић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Рајичић
Мајка: Драга Гачић
       
  Степан Гачић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Радмила, Наталија, Станица, Драга

Милева Рајичић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Рајичић
Мајка: Драга Гачић
       
  Драган Срећковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Томислав, Љиљана


Томислав Рајичић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Владета Рајичић
Мајка: Радојка Димитријевић
       
  Анка Мијаиловић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Драган, Горан

Зоран Рајичић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Војислав Рајичић
Мајка: Пава Ризнић
       
  Драгица Колак
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Војкан, Бојана

Радмила Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Степан Гачић
Мајка: Надежда Рајичић
       
  Милоје Чоловић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Сузана, Дарко

Наталија Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Степан Гачић
Мајка: Надежда Рајичић
       
  Милорад Вешковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Срђан

Станица Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Степан Гачић
Мајка: Надежда Рајичић
       
  Бранко Гајић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Предраг

Драга Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Степан Гачић
Мајка: Надежда Рајичић
       
  Вуица Главашки
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:  

Томислав Срећковић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драган Срећковић
Мајка: Милева Рајичић
       
  Милинка Нешић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Александар, Верица

Љиљана Срећковић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган Срећковић
Мајка: Милева Рајичић
       
  Јован Јовичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Драган, Мирјана


Драган Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Томислав Рајичић
Мајка: Анка Мијаиловић
       
  Верица Кочовић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Иван, Ивана

Горан Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Томислав Рајичић
Мајка: Анка Мијаиловић
       
  Радица Димитријевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Јовица, Јелена

Војкан Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Зоран Рајичић
Мајка: Драгица Колак
       

Бојана Рајичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Зоран Рајичић
Мајка: Драгица Колак
       

Сузана Чоловић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милоје Чоловић
Мајка: Радмила Гачић
       
                   
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Милица

Дарко Чоловић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милоје Чоловић
Мајка: Радмила Гачић
       
  Јелена Маринковић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Софија

Срђан Вешковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милорад Вешковић
Мајка: Наталија Гачић
       
  Маја           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Нина

Предраг Гајић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Бранко Гајић
Мајка: Станица Гачић
       
  Весна Алексић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Алекса, Милица

Александар Срећковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Томислав Срећковић
Мајка: Милинка Нешић
       
  Зорица Гачић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Душан

Верица Срећковић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Томислав Срећковић
Мајка: Милинка Нешић
       
  Лазар Видак
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Драган Јовичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Јован Јовичић
Мајка: Љиљана Срећковић
       
                   
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       ,       

Мирјана Јовичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Јован Јовичић
Мајка: Љиљана Срећковић
       
                   
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       


Иван Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драган Рајичић
Мајка: Верица Кочовић
       

Ивана Рајичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган Рајичић
Мајка: Верица Кочовић
       

Јовица Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Горан Рајичић
Мајка: Радица Димитријевић
       

Јелена Рајичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Горан Рајичић
Мајка: Радица Димитријевић
       

Милица           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Сузана Чоловић
       

Софија Чоловић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Дарко Чоловић
Мајка: Јелена Маринковић
       

Нина Вешковић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Срђан Вешковић
Мајка: Маја       
       

Алекса Гајић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Предраг Гајић
Мајка: Весна Алексић
       

Милица Гајић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Предраг Гајић
Мајка: Весна Алексић
       

Душан Срећковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Александар Срећковић
Мајка: Зорица Гачић
       

       Видак
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Лазар Видак
Мајка: Верица Срећковић
       

       Видак
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Лазар Видак
Мајка: Верица Срећковић
       

       Јовичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драган Јовичић
Мајка:                 
       

       Јовичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган Јовичић
Мајка:                 
       

                 
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Мирјана Јовичић
       

                 
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Мирјана Јовичић
       


 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!