Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
РОДОСЛОВИ
Родослови
Моји директни преци
Максимовићи
Милентијевићи
Димитријевићи
Јовановићи
Спасићи/Ђорђевићи
Никетићи
Савићи
Младеновићи
Петровићи
Андрејевићи
     Родослов фамилије Максимовић
   грана Вуице Максимовића
     (Ажурирано: 19.09.2015.)

     <<   1   2   3   4   5   6   7   >>

Роса Гачић
    Рођена: Чумић, 1889.
Умрла: Чумић, 1971.
Занимање:  
Отац: Милоје Гачић
Мајка: Милева Максимовић
       
  Милутин Недић
    Рођен: Чумић, 1889.
Умро: Чумић, 09.06.1966.
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Љубомир, Радоња, Милан, Винка, Даринка


Љубомир Недић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милутин Недић
Мајка: Роса Гачић
       
  Ангелина Петровић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Миланка, Емилија, Славка

Радоња Недић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милутин Недић
Мајка: Роса Гачић
       
  Ангелина Богдановић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Јелка, Божидар, Марија

Милан Недић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милутин Недић
Мајка: Роса Гачић
       
  Милица Лазаревић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Славица, Слободан

Винка Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милутин Недић
Мајка: Роса Гачић
       
  Миливој Стевановић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Душанка, Радмила, Станица

Даринка Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милутин Недић
Мајка: Роса Гачић
       
  Мирко Милисављевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Томислав


Миланка Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Љубомир Недић
Мајка: Ангелина Петровић
       
  Борисав Јовић
    Рођен: Никшић, Баточина, 19.10.1928.
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Љубодраг, Југослав

Емилија Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Љубомир Недић
Мајка: Ангелина Петровић
       
  Миомир Глишић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Славка Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Љубомир Недић
Мајка: Ангелина Петровић
       
  Јеленко           
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Јелка Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радоња Недић
Мајка: Ангелина Богдановић
       
  Љубиша Петровић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Божидар Недић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Радоња Недић
Мајка: Ангелина Богдановић
       
  Слободанка Радоичић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       

Марија Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радоња Недић
Мајка: Ангелина Богдановић
       
  Драган           
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Славица Недић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милан Недић
Мајка: Милица Лазаревић
       

Слободан Недић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милан Недић
Мајка: Милица Лазаревић
       
  Светлана Миаиловић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ненад, Тања

Душанка Стевановић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миливој Стевановић
Мајка: Винка Недић
       
                   
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       ,       

Радмила Стевановић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миливој Стевановић
Мајка: Винка Недић
       
  Рајко Карић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Валентина, Цица

Станица Стевановић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миливој Стевановић
Мајка: Винка Недић
       
  Срећко Ђорђевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       , Сузана

Томислав Милисављевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Мирко Милисављевић
Мајка: Даринка Недић
       
                   
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       


Љубодраг Јовић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Борисав Јовић
Мајка: Миланка Недић
       

Југослав Јовић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Борисав Јовић
Мајка: Миланка Недић
       
  Весна           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       

       Глишић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Миомир Глишић
Мајка: Емилија Недић
       

       Глишић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миомир Глишић
Мајка: Емилија Недић
       

                 
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Јеленко       
Мајка: Славка Недић
       

                 
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Јеленко       
Мајка: Славка Недић
       

       Петровић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Љубиша Петровић
Мајка: Јелка Недић
       

       Петровић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Љубиша Петровић
Мајка: Јелка Недић
       

       Недић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Божидар Недић
Мајка: Слободанка Радоичић
       

                 
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган       
Мајка: Марија Недић
       

                 
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган       
Мајка: Марија Недић
       

Ненад Недић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Слободан Недић
Мајка: Светлана Миаиловић
       
                   
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Тијана,       

Тања Недић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Слободан Недић
Мајка: Светлана Миаиловић
       

                 
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Душанка Стевановић
       

                 
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Душанка Стевановић
       

Валентина Карић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Рајко Карић
Мајка: Радмила Стевановић
       

Цица Карић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Рајко Карић
Мајка: Радмила Стевановић
       

       Ђорђевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Срећко Ђорђевић
Мајка: Станица Стевановић
       

Сузана Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Срећко Ђорђевић
Мајка: Станица Стевановић
       

       Милисављевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Томислав Милисављевић
Мајка:                 
       


       Јовић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Југослав Јовић
Мајка: Весна       
       

Тијана Недић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Ненад Недић
Мајка:                 
       

       Недић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Ненад Недић
Мајка:                 
       


 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!