Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
РОДОСЛОВИ
Родослови
Моји директни преци
Максимовићи
Милентијевићи
Димитријевићи
Јовановићи
Спасићи/Ђорђевићи
Никетићи
Савићи
Младеновићи
Петровићи
Андрејевићи
     Родослов фамилије Милентијевић
     (Ажурирано: 19.09.2015.)

     <<   1   2   3   4   5   6   7   8   >>

Милентије Милисављев
    Рођен: 1813.
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
       
  Милена           
    Рођена: 1818.
Умрла: Копљаре
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       , Владимир, Новица,       , Драга, Настасија


Владимир Милентијевић
    Рођен: 1845.
Умро: Копљаре, ~1941.
Занимање:  
Отац: Милентије Милисављев
Мајка: Милена       
       
  Марица           
    Рођена:  
Умрла: Копљаре
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милорад, Радомир, Смиљка, Ивана, Ацика


Милорад Милентијевић
    Рођен:  
Умро: Копљаре, 1963.
Занимање:  
Отац: Владимир Милентијевић
Мајка: Марица       
       
  Будимка Недић
    Рођена:  
Умрла: Копљаре
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ђорђе, Видосава, Вукосава

Радомир Милентијевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Владимир Милентијевић
Мајка: Марица       
       
  Невена           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Бранко


Ђорђе Милентијевић
    Рођен: Копљаре, 1912.
Умро: Копљаре, 1964.
Занимање:  
Отац: Милорад Милентијевић
Мајка: Будимка Недић
       
  Милунка Радојевић
    Рођена: Марковац, 1913.
Умрла: Копљаре, 2008.
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Живадин, Верослава, Миланка

Видосава Милентијевић
    Рођена: Копљаре
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милорад Милентијевић
Мајка: Будимка Недић
       
  Ђурђе Ђорђевић
    Рођен: Липовац
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Милош, Вера

Вукосава Милентијевић
    Рођена: Копљаре
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милорад Милентијевић
Мајка: Будимка Недић
       
  Милутин Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Мирко, Светислав

Бранко Милентијевић
    Рођен: Копљаре, 1912.
Умро: Копљаре, 1991.
Занимање:  
Отац: Радомир Милентијевић
Мајка: Невена       
       
  Даница Николић
    Рођена: Марковац, 1910.
Умрла: Копљаре, 1995.
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Радомир, Предраг


Живадин Милентијевић
    Рођен: Копљаре, 26.01.1940.
Умро: Копљаре, 01.11.1996.
Занимање:  
Отац: Ђорђе Милентијевић
Мајка: Милунка Радојевић
       
  Драгана Јовић
    Рођена: Стојник, 30.09.1944.
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Лепана, Милан

Верослава Милентијевић
    Рођена: Копљаре, 1935.
Умрла: Копљаре
Занимање:  
Отац: Ђорђе Милентијевић
Мајка: Милунка Радојевић
       
  Живота Филиповић
    Рођен: Стојник
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Драгован, Љубина

Миланка Милентијевић
    Рођена: Копљаре, 1937.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Ђорђе Милентијевић
Мајка: Милунка Радојевић
       
  Милан Ђорђевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Слободан, Зоран

Милош Ђорђевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Ђурђе Ђорђевић
Мајка: Видосава Милентијевић
       
  Гроздана           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Војислав, Гордана

Вера Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Ђурђе Ђорђевић
Мајка: Видосава Милентијевић
       
         Луцић
    Рођен: Орашац
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Зоран, Горан

Мирко Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милутин Бошковић
Мајка: Вукосава Милентијевић
       
  Олга           
    Рођена: Жабари
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милован

Светислав Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милутин Бошковић
Мајка: Вукосава Милентијевић
       
  Милица Матијевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Зоран

Радомир Милентијевић
    Рођен: Копљаре, 14.02.1934.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Бранко Милентијевић
Мајка: Даница Николић
       
  Љубина Стојановић
    Рођена: Стојник, октобар 1941.
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Светлана, Драгана

Предраг Милентијевић
    Рођен: Копљаре, 1931.
Умро: Београд, 2000.
Занимање: дипл.инж. машинства
Отац: Бранко Милентијевић
Мајка: Даница Николић
       


Лепана Милентијевић
    Рођена: Аранђеловац, 30.01.1965.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Живадин Милентијевић
Мајка: Драгана Јовић
       
  Милета Јевтић
    Рођен: Живковци, 24.07.1962.
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Наташа, Ненад

Милан Милентијевић
    Рођен: Аранђеловац, 23.06.1967.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Живадин Милентијевић
Мајка: Драгана Јовић
       
  Светлана Арсеновић
    Рођена: Лазаревац, 19.05.1973.
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ђорђе, Марија

Драгован Филиповић
    Рођен: 15.02.1958.
Умро: 15.08.2004.
Занимање:  
Отац: Живота Филиповић
Мајка: Верослава Милентијевић
       
  Миланка Анић
    Рођена: 04.04.1963.
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Катарина, Немања

Љубина Филиповић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Живота Филиповић
Мајка: Верослава Милентијевић
       
  Драган Николић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Иван

Слободан Ђорђевић
    Рођен: 1957.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милан Ђорђевић
Мајка: Миланка Милентијевић
       
  Драгана Беговић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Сандра, Александар

Зоран Ђорђевић
    Рођен: 1959.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милан Ђорђевић
Мајка: Миланка Милентијевић
       
  Снежана           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ана, Сања

Војислав Ђорђевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милош Ђорђевић
Мајка: Гроздана       
       
                   
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       ,       ,       

Гордана Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милош Ђорђевић
Мајка: Гроздана       
       
                   
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       

Зоран Луцић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:        Луцић
Мајка: Вера Ђорђевић
       

Горан Луцић
    Рођен: 1958.
Умро: 19.11.2005.
Занимање:  
Отац:        Луцић
Мајка: Вера Ђорђевић
       
  Снежана           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милош, Нена

Милован Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Мирко Бошковић
Мајка: Олга       
       
  Драгана           
    Рођена: Жабари
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Данко

Зоран Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Светислав Бошковић
Мајка: Милица Матијевић
       
  Данка           
    Рођена: Аранђеловац
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Александар, Александра

Светлана Милентијевић
    Рођена: Младеновац, 24.03.1960.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радомир Милентијевић
Мајка: Љубина Стојановић
       
  Србољуб Јаковљевић
    Рођен: Брезовац, 05.10.1959.
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Бојан, Данијела

Драгана Милентијевић
    Рођена: Аранђеловац, 10.01.1962.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радомир Милентијевић
Мајка: Љубина Стојановић
       
  Миливоје Пајевић
    Рођен: Орашац
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Никола, Александра


Наташа Јевтић
    Рођена: 12.10.1993.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милета Јевтић
Мајка: Лепана Милентијевић
       

Ненад Јевтић
    Рођен: 08.11.1995.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милета Јевтић
Мајка: Лепана Милентијевић
       

Ђорђе Милентијевић
    Рођен: Аранђеловац, 14.06.1995.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милан Милентијевић
Мајка: Светлана Арсеновић
       

Марија Милентијевић
    Рођена: Аранђеловац, 15.09.1997.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милан Милентијевић
Мајка: Светлана Арсеновић
       

Катарина Филиповић
    Рођена: 16.10.1985.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драгован Филиповић
Мајка: Миланка Анић
       

Немања Филиповић
    Рођен: 23.03.1990.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгован Филиповић
Мајка: Миланка Анић
       

Иван Николић
    Рођен: 15.09.1981.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драган Николић
Мајка: Љубина Филиповић
       

Сандра Ђорђевић
    Рођена: 17.05.1983.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Слободан Ђорђевић
Мајка: Драгана Беговић
       

Александар Ђорђевић
    Рођен: 19.01.1984.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Слободан Ђорђевић
Мајка: Драгана Беговић
       

Ана Ђорђевић
    Рођена: 1984.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Зоран Ђорђевић
Мајка: Снежана       
       

Сања Ђорђевић
    Рођена: 1988.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Зоран Ђорђевић
Мајка: Снежана       
       

       Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Војислав Ђорђевић
Мајка:                 
       

       Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Војислав Ђорђевић
Мајка:                 
       

       Ђорђевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Војислав Ђорђевић
Мајка:                 
       

                 
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Гордана Ђорђевић
       

Милош Луцић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Горан Луцић
Мајка: Снежана       
       

Нена Луцић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Горан Луцић
Мајка: Снежана       
       

Данко Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милован Бошковић
Мајка: Драгана       
       
  Светлана           
    Рођена: Венчани
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Стефан,       

Александар Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Зоран Бошковић
Мајка: Данка       
       

Александра Бошковић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Зоран Бошковић
Мајка: Данка       
       

Бојан Јаковљевић
    Рођен: Аранђеловац, 03.07.1982.
Умро:  
Занимање:  
Отац: Србољуб Јаковљевић
Мајка: Светлана Милентијевић
       

Данијела Јаковљевић
    Рођена: Аранђеловац, 31.05.1984.
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Србољуб Јаковљевић
Мајка: Светлана Милентијевић
       

Никола Пајевић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Миливоје Пајевић
Мајка: Драгана Милентијевић
       

Александра Пајевић
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миливоје Пајевић
Мајка: Драгана Милентијевић
       


Стефан Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Данко Бошковић
Мајка: Светлана       
       

       Бошковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Данко Бошковић
Мајка: Светлана       
       


 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!