Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
РОДОСЛОВИ
Родослови
Моји директни преци
Максимовићи
Милентијевићи
Димитријевићи
Јовановићи
Спасићи/Ђорђевићи
Никетићи
Савићи
Младеновићи
Петровићи
Андрејевићи
     Родослов фамилије Максимовић
   грана Милована Максимовића
     (Ажурирано: 01.02.2007.)


Максим Илић
    Рођен: Чумић, 1796.
Умро: Чумић, 1838.
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
       
  Марија           
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милован


Милован Максимовић
    Рођен: Чумић, 1824.
Умро: Чумић, 30.03.1866.
Занимање:  
Отац: Максим Илић
Мајка: Марија       
       
  Перуника           
    Рођена:  
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Андрија, Радоје, Никола, Марко


Андрија Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Милован Максимовић
Мајка: Перуника       
       
                   
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Радоје

Радоје Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Милован Максимовић
Мајка: Перуника       
       
  Анка Предојевић
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Лена, Драгослав, Драгомир

Никола Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Милован Максимовић
Мајка: Перуника       
       

Марко Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Милован Максимовић
Мајка: Перуника       
       
  Живана           
    Рођена:  
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Живота


Радоје Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Андрија Максимовић
Мајка:                 
       

Лена Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радоје Максимовић
Мајка: Анка Предојевић
       
  Велимир Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Милош

Драгослав Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Радоје Максимовић
Мајка: Анка Предојевић
       
  Јулијана Јанић
    Рођена: Лужнице
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милан, Милорад

Драгомир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Радоје Максимовић
Мајка: Анка Предојевић
       

Живота Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Марко Максимовић
Мајка: Живана       
       
  Живана           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Велибор, Косара, Роксанда, Миле, Славка


Милош Рајичић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Велимир Рајичић
Мајка: Лена Максимовић
       

Милан Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Драгослав Максимовић
Мајка: Јулијана Јанић
       
  Сибинка Јовановић
    Рођена: Церовац
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Вера, Драгослав

Милорад Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Драгослав Максимовић
Мајка: Јулијана Јанић
       
  Златија Милановић
    Рођена: Десимировац
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Радоје

Велибор Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Живота Максимовић
Мајка: Живана       
       
  Лепосава           
    Рођена: Трнава
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Миљко, Михајло

Косара Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Живота Максимовић
Мајка: Живана       
       
         Карић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:  

Роксанда Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Живота Максимовић
Мајка: Живана       
       
  Светомир Крстић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Чедомир, Милован

Миле Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Живота Максимовић
Мајка: Живана       
       
  Марија           
    Рођена: Пољска
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:  

Славка Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Живота Максимовић
Мајка: Живана       
       
  Милија Прокић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Жика


Вера Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милан Максимовић
Мајка: Сибинка Јовановић
       
  Драгиша           
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       , Душан,       

Драгослав Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Милан Максимовић
Мајка: Сибинка Јовановић
       
  Даринка Јовановић
    Рођена: Трнава
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Драган

Радоје Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милорад Максимовић
Мајка: Златија Милановић
       
  Цветија Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Душица, Микица

Миљко Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Велибор Максимовић
Мајка: Лепосава       
       
  Милена           
    Рођена: Угљаревац
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:  

Михајло Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Београд
Занимање:  
Отац: Велибор Максимовић
Мајка: Лепосава       
       
  Савета           
    Рођена: Сибница
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Момчило, Биљана

Чедомир Крстић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Светомир Крстић
Мајка: Роксанда Максимовић
       

Милован Крстић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Светомир Крстић
Мајка: Роксанда Максимовић
       

Жика Прокић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милија Прокић
Мајка: Славка Максимовић
       


                 
    Рођен-а:  
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Драгиша       
Мајка: Вера Максимовић
       

Душан           
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгиша       
Мајка: Вера Максимовић
       

                 
    Рођен-а:  
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Драгиша       
Мајка: Вера Максимовић
       

Драган Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгослав Максимовић
Мајка: Даринка Јовановић
       
  Љиљана Гачић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ивана, Биљана

Душица Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Радоје Максимовић
Мајка: Цветија Гачић
       

Микица Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Радоје Максимовић
Мајка: Цветија Гачић
       
  Славица           
    Рођена: Мол
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Љиљана, Слађана, Горан

Момчило Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Михајло Максимовић
Мајка: Савета       
       
  Бранка           
    Рођена: Београд
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца:       ,       ,       

Биљана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Михајло Максимовић
Мајка: Савета       
       


Ивана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган Максимовић
Мајка: Љиљана Гачић
       

Биљана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драган Максимовић
Мајка: Љиљана Гачић
       

Љиљана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Микица Максимовић
Мајка: Славица       
       

Слађана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Микица Максимовић
Мајка: Славица       
       

Горан Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Микица Максимовић
Мајка: Славица       
       

                 
    Рођен-а: Београд
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Момчило Максимовић
Мајка: Бранка       
       

                 
    Рођен-а: Београд
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Момчило Максимовић
Мајка: Бранка       
       

                 
    Рођен-а: Београд
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Момчило Максимовић
Мајка: Бранка       
       


 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!