Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
РОДОСЛОВИ
Родослови
Моји директни преци
Максимовићи
Милентијевићи
Димитријевићи
Јовановићи
Спасићи/Ђорђевићи
Никетићи
Савићи
Младеновићи
Петровићи
Андрејевићи
     Родослов фамилије Максимовић
   грана Гаврила Максимовића
     (Ажурирано: 01.02.2007.)


Максим Илић
    Рођен: Чумић, 1796.
Умро: Чумић, 1838.
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
       
  Марија           
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Гаврило


Гаврило Максимовић
    Рођен: Чумић, 20.04.1822.
Умро: Чумић, децембар 1893.
Занимање:  
Отац: Максим Илић
Мајка: Марија       
       
  Јана           
    Рођена:  
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Велимир,       , Петрија, Владимир


Велимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Гаврило Максимовић
Мајка: Јана       
       
  Маргита           
    Рођена: Крчмаре
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Вукосава, Миленко, Душан

       Максимовић
    Рођен-а: Чумић
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Гаврило Максимовић
Мајка: Јана       
       

Петрија Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Гаврило Максимовић
Мајка: Јана       
       
                   
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Сибинка, Косана

Владимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Гаврило Максимовић
Мајка: Јана       
       
  Станислава Ћатић
    Рођена: Маслошево
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Драгомир, Косана, Драгољуб


Вукосава Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Маргита       
       

Миленко Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Маргита       
       
  Маргита           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Велимир, Оливера

Душан Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Маргита       
       
  Будимка Радивојевић
    Рођена: Опорница
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Нада, Живадин

Сибинка           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Петрија Максимовић
       

Косана           
    Рођена:  
Умрла:  
Занимање:  
Отац:                 
Мајка: Петрија Максимовић
       

Драгомир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Владимир Максимовић
Мајка: Станислава Ћатић
       
  Даринка Тошић
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Милош

Косана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Владимир Максимовић
Мајка: Станислава Ћатић
       

Драгољуб Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Владимир Максимовић
Мајка: Станислава Ћатић
       
  Даница Рајичић
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Вера, Владимир, Славка


Велимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Миленко Максимовић
Мајка: Маргита       
       
  Јаглика           
    Рођена:  
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Миленко,       

Оливера Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Миленко Максимовић
Мајка: Маргита       
       

Нада Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Душан Максимовић
Мајка: Будимка Радивојевић
       
  Срећко           
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца: Томислав

Живадин Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Душан Максимовић
Мајка: Будимка Радивојевић
       
  Милева Богдановић
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Велимир

Милош Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Драгомир Максимовић
Мајка: Даринка Тошић
       
  Драга Ристић
    Рођена: Чумић
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Градимир, Милева

Вера Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла: Церовац
Занимање:  
Отац: Драгољуб Максимовић
Мајка: Даница Рајичић
       
                   
    Рођен: Церовац
Умро: Церовац
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:  

Владимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро: Чумић
Занимање:  
Отац: Драгољуб Максимовић
Мајка: Даница Рајичић
       
  Милијана           
    Рођена: Крчмаре
Умрла: Чумић
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Драгољуб

Славка Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драгољуб Максимовић
Мајка: Даница Рајичић
       
         Радојковић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Ожењен:  
Деца:       


Миленко Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Јаглика       
       

                 
    Рођен-а: Чумић
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Јаглика       
       

Томислав Васић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Срећко       
Мајка: Нада Максимовић
       

Велимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Живадин Максимовић
Мајка: Милева Богдановић
       
  Љиљана Вукићевић
    Рођена: Светлић
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Зоран

Градимир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Милош Максимовић
Мајка: Драга Ристић
       
  Добрила Павловић
    Рођена: Светлић
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Драгомир

Милева Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Милош Максимовић
Мајка: Драга Ристић
       

Драгољуб Максимовић
    Рођен:  
Умро:  
Занимање:  
Отац: Владимир Максимовић
Мајка: Милијана       
       

       Радојковић
    Рођен-а:  
Умро-ла:  
Занимање:  
Отац:        Радојковић
Мајка: Славка Максимовић
       


Зоран Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Велимир Максимовић
Мајка: Љиљана Вукићевић
       
  Анђелка Мирчетић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Марко, Душан

Драгомир Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Градимир Максимовић
Мајка: Добрила Павловић
       
  Драгица Јанковић
    Рођена: Трнава
Умрла:  
Занимање:  
Отац:  
Мајка:  
Удата:  
Деца: Ана, Милош


Марко Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Зоран Максимовић
Мајка: Анђелка Мирчетић
       

Душан Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Зоран Максимовић
Мајка: Анђелка Мирчетић
       

Ана Максимовић
    Рођена: Чумић
Умрла:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Максимовић
Мајка: Драгица Јанковић
       

Милош Максимовић
    Рођен: Чумић
Умро:  
Занимање:  
Отац: Драгомир Максимовић
Мајка: Драгица Јанковић
       


 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!