Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
МАПА САЈТА
ПРИРУЧНИК
Приручник
I корак
II корак
III корак
IV корак
V корак
VI корак
VII корак
VIII корак
IX корак
X корак
 

Родословни приручник - II корак

На почетку је такође потребно да се истраживач одлучити колико детаљно жели да обради сваког од чланова у родословном стаблу. Минимум података свакако мора бити: датум и место рођења, датум и место смрти, занимање. За супружника се прикупљају исти подаци плус: име и презиме оца, име и девојачко презиме мајке, датум и место венчања са чланом родослова као и имена деце са чланом родослова.

Као минимум се може уврстити и фотографија као и датум и место када је она начињена. Као услов се може ставити да ако се може бирати, то буде фотографија која најбоље представља особу (да се види јасно, да је у распону од рецимо 30 и 45 година).

На основу тога припремити образац-упитник који ће се попуњавати за сваког члана у родословном стаблу. Овај образац је битан и као подсетник за вас који радите родословно стабло, а битан је и као списак података које би требало прикупити ако део родословног стабла препуштате неком другом.

Поред података о члановима родослова, дефинисати да ли се прикупља још нешто као обавезно или према могућности:

 • фотографије,
 • оригинали или копије разних докумената
  • изводи из матичних књига крштених/рођених, венчаних или умрлих;
  • документа из архива;
  • тестамената;
  • решења из оставинских расправа и других судских докумената;
  • досијеа и других докумената из радног односа;
  • школска документа (школске књижице, сведочанства, дипломе, ....)
  • диплома;
  • одликовања;
  • буквица и војних докумената;
  • читуље из новина, посмртни плакати и слично;
  • биографије и аутобиографије (личне, пословне, ...)
  • дневници;
  • родословне белешке;
  • лична документа (личне карте, возачке дозволе, пасоши, ...)
  • Изводи из катастарских књига
  • ......
 • писма и дописнице,
 • ордење и одликовања

Поред обрасца, који служи за прикупљање података и за рад на терену, потребно је да дефинишете начин за обједињавање свих података које прикупите и обрадите:

 • текстуални родослов (формира се по фамилији па онда по члану родослова тј. супружника; за сваког члана/супружника унесите све податке са напоменама из ког су извора и од ког датума; могуће и ваше напомене о веродостоности и слично )
 • графички родослов
 • родословни програм
 • интернет

Потребно је да се један од ових облика (најбоље текстуални родослов) прогласи примарним (референтним) а да из њега произилазе сви остали. 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!