Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
МАПА САЈТА
ЛИТЕРАТУРА
Литература
Родословне књиге
Народна библиотека
е-књиге
Архиве
Српске славе
Речник насеља
Речник имена
Речник презимена
Речник израза
 

Народна библиотека Србије

На овој као и на страни „Родословне књиге” навешћу оне наслове који су мени били од користи или би могле бити од помоћи другим истраживачима. Услов који квалификује наслове на овој а не на страни „Родословне књиге” је делом субјективне а делом објективне природе. Наиме, на овој страни ћу уврстити све оне наслове до којих сам дошао у Народној библиотеци Србије. Наравно, иако се углавном ради о старијим издањима, део или све наслове ће било ко моћи да нађе и у некој другој библиотеци, али ако у томе не успе може бити сигуран да у овој установи се свакако могу пронаћи.

1.   Разни аутори: Српски етнографски зборник - Насеља српских земаља
 
2.   Поповски Михаило: Ђорђе - краљевић СХС, Београд, 1980., Слобода, 126 + 142 страна
 
 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!