Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
МАПА САЈТА
ЛИТЕРАТУРА
Литература
Родословне књиге
Народна библиотека
е-књиге
Архиве
Српске славе
Речник насеља
Речник имена
Речник презимена
Речник израза
 

Речник родословних израза

Средином деведесетих година XX века од једне познанице која је опет то чула од неког 'старијег господина', сазнао сам за називе предака до шеснестог колена и потомака до петог колена. Из свакодневног живота су ми наравно били познати називи предака и потомака до четвртог колена, а све преко тога је за мене била новост.

А онда када сам средином прве деценије XXI века почео да користим интернет за истраживање своје породичне историје као и родословља уопште, откривао сам исти овај низ назива предака и потомака (са по неким словом разлике) на разним презентацијама. Приметио сам да су називи увек били само навођени као такви без назнаке неког извора. У овом тренутку и ја некритички наводим све те називе, уз обећање да ћу ускоро пробати да нађем навођење ових назива у некој релевантној литератури, пре свега речницима.

Што се осталих израза тиче скоро сви су ми познати из живота тако да немам дилеме да треба да се налазе у овом прегледу родословних израза. Поготову што се исти налазе у пар озбиљнијих наслова које сам имао прилику да прегледам.

Преци

  Отац Мајка
  Деда Баба
  Прадеда Прабаба
  Чукундеда Чукунбаба
  Наврндеда Наврнбаба
  Курђел Курђела
  Аскурђел Аскурђела
  Курђуп (Курђун) Курђупа (Курђуна)
  Курлебало Курлебала
  Сукурдов (Сукурдол) Сукурдова (Сукурдола)
  Сурдепач Сурдепача
  Панђупан Панђупана
  Омжикур Омжикура
  Курајбер Курајбера
  Сајкатава Сајкатавка
  Бели орао Бели орао

Потомци

  Син Ћерка
  Унук Унука
  Праунук Праунука
  Чукунунук Чукунунука
  Наврнунук (Беле пчеле) Наврнунука (Беле пчеле)

Крвно сродство

 

Брат (буразер) и сестра - син односно ћерка истих родитеља у односу на њихову другу децу (рођени брат и сестра). Такође су унук односно унука истог деде и бабе у односу на њихове друге унуке (брат и сестра од стрица, ујака, тетке), и тако даље. У неким крајевима су брат и сестра искључиво деца истих родитеља. Тако су онда брат и сестра од стрица, ујака или тетке први рођак односно рођака.

Полубрат и полусестра - син односно ћерка једног родитеља (оца или мајке) у односу на другу децу тог родитеља.

Стриц (чика, чича) - Очев брат. У неким крајевима се користи и турцизам амиџа.

Ујак - Мајчин брат. У неким крајевима се користи и турцизам даиџа.

Тетка - Очева или мајчина сестра.

Синовац и синовица - За мушку особу: братовљев син или ћерка.

Нећак и нећака (нећакиња) - За мушку особу: сестрин син или ћерка.

Братанац (братић) и братаница (братичина) - За женску особу: братовљев син или ћерка.

Сестрић и сестричина - За женску особу: сестрин син или ћерка.

Духовно сродство

 

Кум и кума - Сведоци на венчању (венчани кум односно кума) или на крштењу (крштени кум односно кума). Исти изрази се употребљавају и за кумову супругу односно куминог супруга. Кум или кума оне које крштавају или венчавају такође ословљавају са кум односно кума.

Кумче (кумић) - Кум односно кума оне које крштавају ословљавају са кумче или кумић.

Кумашин и кумашинка - Кум или кума оне које венчавају ословљавају са кумашин односно кумашинка.

Побратим и посестрима - Када неко нема рођеног брата или сестру а постоји особа са којом се пази и поштује, онда је раније био обичај да се побратиме и/или посестриме у цркви уз присуство свештеника. То их од тада обавезује да се узајамно односе као рођена браћа односно сестре.

Законско сродство

 

Очух и маћеха - Мајчин супруг односно очева супруга под условом да нису биолошки отац односно мајка детету.

Пасторак и пасторка - Син односно ћерка од супружника коме није отац односно мајка.

Поочим и помајка - Муж и жена који су усвојили дете коме ни једно од њих није биолошки родитељ. Усвојење може да буде зато што посинак или поћерка немају живе родитеље или зато што поочим или помајка немају сопственог порода.

Посинак (усвојеник, посвојче) и поћерка (усвојеница, посвојче) - Особа (дете или одрасла особа) коју су усвојили муж и жена који тој особи нису биолошки родитељи.

Некрвно сродство

 

Стрина - Жена од очевог брата тј. стрица.

Ујна - Жена од мајчиног брата тј. ујака.

Теча (тетак) - Муж од очеве или мајчине сестре тј. тетке.

Девер - Мужевљев брат.

Јетрва - Жена од мужевљевог брата тј. девера.

Деверичић и деверична - Син односно ћерка од мужевљевог брата тј. девера.

Шурак - Женин брат.

Шурњаја - Жена од жениног брата тј. шурака.

Шураковићи - Деца од жениног брата тј. шурака.

Свастика - Женина сестра.

Пашеног (паша, баџо) - Муж од женине сестре тј. свастике.

Свастић и свастичина - Син односно ћерка женине сестре тј. свастике.

Заова - Мужевљева сестра.

Заовић и заовичина - Син односно ћерка од мужевљеве сестре тј. заове.

Свекар и свекрва - Мужевљеви отац и мајка.

Таст и ташта - Женини отац и мајка. У неким крајевима пунац и пуница.

Зет - Муж од ћерке, унуке, сестре, синовице, нећакиње, сестричине.

Снаја (снајка, снаха) - Жена од сина, унука, брата, синовца, нећака, братанца.

Пријатељ и прија - Отац односно мајка од синовљеве жене тј. снаје, или од ћеркиног мужа тј. зета.

Родословне заједнице

 

Племе - Првенствено територијално-економско-управна друштвена организација састављена од више братстава и родова различитог порекла, мада их често повезује предање о заједничком претку. Формирала су се више коа последица економске нужде и географских прилика, него на родовској основи. Интегритет племену даје заједничка имовина, племенски старешина, крсна слава, предање о заједничком претку као и заједнички интереси и солидарност у односу на суседна племена и друге непријатеље.

Братство - Првенствено родовско-територијална друштвена заједница састављена од више родова. Припадници братства верују да потичу од истог претка (што је често истинито и поткрепљено историјским чињеницама али није увек), мада има и родовски и етнички мешовитих братстава. Насељавају једно или више насеља. Имају свог старешину. Имају заједничко, братственичко презиме. Заснивање унутар братства није било дозвољено. У извесном смислу је еквивалент клановима у западној традиционалној култури.

Род (фамилија) - Сродничка заједница састављена од више породица чији чланови имају заједничког претка. Имају заједничко, родовско презиме. Међусобно не могу ступати у брачне односе. У традиционалном друштву живели су заједно у оквиру истог насеља.

Породица - Сродничка заједница састављена од две или више генерације (колена). Живе у оквиру заједничног домаћинства.

Фамилија - (Род)

Родбина - Рођаци по мушкој линији.

Својта - Удајом или женидбом ствара се сродство између две породице. Чланови двеју породица које су се ородиле, спријатељиле удајом или женидбом своје деце зову се међусобно пријатељи или прије тј. својатају се. Ово сродство назива се понегде још и танка крв или женска лоза.

Тазбина - За мушку особу: крвна родбина жене.

Ујчевина - Рођаци по мајци односно женској линији.

Стричевина - Рођаци по оцу односно мушкој линији

Имовински изрази

 

Дедовина - Имовина наслеђена од деде односно његових предака.

Очевина - Имовина наслеђена од оца односно његових предака.

Мајчевина - Имовина наслеђена од мајке односно њених предака.

Остало

 

Посмрче - Дете које се родило након смрти оца.

Копиле - Дете коме се незна отац или које је рођено ван брака.

Сироче - Дете коме оба родитеља нису жива.

Нахоче - Нађено дете. Дете које су родитељи оставили.

Рачунање сродства

 

Степени сродства -

Колена (пасови) -
 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!