Rodoslov maksimovic.rs  
максимовић.срб
ПОЧЕТНА СТРАНА
РОДОСЛОВЉЕ
ПРИРУЧНИК
ЛИТЕРАТУРА
РОДОСЛОВИ
ФОТО АЛБУМ
О МЕНИ
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
МАПА САЈТА
ЛИТЕРАТУРА
Литература
Родословне књиге
Народна библиотека
е-књиге
Архиве
Српске славе
Речник насеља
Речник имена
Речник презимена
Речник израза
 

Српски етнографски зборник
    Насеља српских земаља

У оквиру „Српског етнографског зборника” који издаје Српаска академија наука и уметности (раније Српска краљевска академија) издаје се и научна серија „Насеља српских земаља” касније преименована у „Насеља и порекло становништва”. Моја препорука је да када се одлучите да консултујете литературу у истраживању сопствене породичне историје то обавезно започнете из два извора: пописне и матичне књиге и обавезно наслове из ове едиције.

Насеља српских земаља (књига 1) - СЕЗ (књига IV)
  Београд 1902., 80, CCXXXVI, страна 497, Атлас књ. 1.
  - Д-р Јован Цвијић - Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва
  - Јован Ердељановић - Доње Драгачево
  - Петар Мркоњић - Средње Полимље и Потарје
  - Светозар Томић - Дробњак
 
Насеља српских земаља (књига 2) - СЕЗ (књига V)
  Београд 1903., 80, III, страна 1927, Атлас књ. II
  - Радомир М. Илић - О Љубићским селима
  - Риста Т. Николић - Врањска Пчиња
  - Љубомир Јовановић - Млава
  - Тодор М. Бушетић - Левач
  - Поп Богдан Лалевић и Иван Протић - Васојевићи у Црногорској граници
  - Поп Стјепо Трифковић - Вишеградски Стари Влах
  - Јефто Дедијер - Билећке Рудине
  - Риста Т. Николић - Околина Београда
  - Обрен Ђурић - Козлић, Шума, Површ и Зупци у Херцеговини
 
Насеља српских земаља (књига 3) - СЕЗ (књига VI)
  Београд 1905., 80, VIII, страна 864, Атлас књ. III.
  - Риста Т. Николић - Пољаница и Клисура
  - Станоје М. Мијатовић - Темнић
  - Светозар Томић - Скопска Црна Гора
  - Радомир М. Илић - Ибар
  - Поп Богдан Лалевић и Иван Протић - Васојевићи у Турској граници
  - Милан Т. Ракић - Качер
 
Насеља српских земаља (књига 4) - СЕЗ (књига VIII)
  Београд 1907., 80, IX, страна 1084 са (6+11 скица у тексту), Атлас књ. IV.
  - Д-р Јова Ердељановић - Кучи, племе у Црној Гори
  - Љубомир Павловић - Колубара и Подгорина
 
Насеља српских земаља (књига 5) - СЕЗ (књига XI)
  Београд 1908., 80, VII, страна 538 (са 6 скица у тексту), Атлас књ. V.
  - Поп Стјепо и Владимир Трифковић - Сарајевска околина
  - Коста Јовановић - Горње Драгачево
 
Насеља српских земаља (књига 6) - СЕЗ (књига XII)
  Београд 1909., 80, VII, страна 538 (са 6 скица у тексту), Атлас књ. VI.
  - Јевто Дедијер - Херцеговина
  - Д-р Јова Ердељановић - Братоножићи
 
Насеља српских земаља (књига 7) - СЕЗ (књига XV)
  Београд 1911., 80, VI, страна 835 (са 40 скица и једном картом)
  - Тодор Радивојевић - Лепеница
  - Андрија Јовићевић - Ријечка нахија (у Црној Гори)
 
Насеља српских земаља (књига 8) - СЕЗ (књига XVIII)
  Београд 1912., 80, VI, страна 677 (са 2 карте, 6 скица и 34 фотографије)
  - Риста Николић - Крајиште и Власина
  - Љубомир Павловић - Антропогеографија Ваљевске Тамнаве
 
Насеља српских земаља (књига 9) - СЕЗ (књига XX)
  Београд 1913., 80, страна 936 (са 42 скице у тексту и 18 скица ван текста)
  - Маринко Т. Станојевић - Заглавак (тимочки округ)
  - Поп Саво Накићеновић - Бока
  - Боривоје Ж. Милојевић - Рађевина и Јадар
 
Насеља и порекло становништва (књига 10) - СЕЗ (књига XXI)
  Београд 1921., 80, II, страна 587 (са 7 скица у тексту и са 22 скице, 1 картом и 20 фотографија у прилогу)
  - Боривоје Ж. Милојевић - Јужна Македонија
  - Михајло Драгић - Гружа
  - Андрија Јовићевић - Плавско-Гусињска Област, Полимље, Велика и Шекулар
 
Насеља и порекло становништва (књига 11) - СЕЗ (књига XXIII)
  Београд 1922., 80, страна 284 (са 9 скица у тексту, 1 картом и 16 фотографија у прилогу)
  - Андрија Јовановић - Црногорско Приморје и Крајина
  - Д-р Никола Звонимир Бјеловучић - Полуострво Рат (Пељешац)
 
Насеља и порекло становништва (књига 12) - СЕЗ (књига XXIV)
  Београд 1922., 80, страна 96 (са картом у прилогу)
  - Јован Цвијић - Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице
 
Насеља и порекло становништва (књига 13) - СЕЗ (књига XXV)
  Београд 1923., 80, страна 435 (са 8 скица у тексту и 6 фотографија у прилогу)
  - Боривоје Ж. Милојевић - Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко Поље
  - Петар Рађеновић - Села парохије Крњеуше у Босни (код Петровца)
  - Боривоје М. Дробњаковић - Јасеница
 
Насеља и порекло становништва (књига 14) - СЕЗ (књига XXVI)
  Београд 1924., 80 (са 1 картом)
  - Д-р Мита Костић - Српска насеља у Русији: Нова Србија и Славеносрбија
 
Насеља и порекло становништва (књига 15) - СЕЗ (књига XXVII)
  Београд 1923., 80, страна 366 (са 2 карте)
  - Андрија Јовановић - Малесија
  - Петар Шобајић - Бјелопавлићи и Пјешивци
 
Насеља и порекло становништва (књига 16) - СЕЗ (књига XXVIII)
  Суботица 1923., 80, страна 158
  - Д-р Алекса Ивић - Миграција Срба у Хрватску током 16, 17 и 18 столећа
 
Насеља и порекло становништва (књига 17) - СЕЗ (књига XXIX)
  Земун 1924., 80, страна 560
  - Д-р Петар С. Јовановић - Бања
  - Војислав Радовановић - Тиквеш и Рајац
 
Насеља и порекло становништва (књига 18) - СЕЗ (књига XXX)
  Љубљана 1924., 80, страна 213 (и 1 карта)
  - Д-р Јосип Мал - Ускочке сеобе и Словеначке Покрајине. Повест насеобина с културно-историским приказом
 
Насеља и порекло становништва (књига 19) - СЕЗ (књига XXXIV)
  Земун 1925., 80, страна 502 (са 21 скицом, 1 картом и 16 фотографија)
  - Љубомир Павловић - Ужичка Црна Гора
  - Д-р Боривоје Дробњаковић - Смедеревско Подунавље и Јасеница
  - Љубомир Мићић - Златибор
 
Насеља и порекло становништва (књига 20) - СЕЗ (књига XXXV)
  Београд 1925., 80, страна 724 (са 14 скица, 2 карте и 24 фотографије у прилогу)
  - Тома Смиљанић - Мијаци, Горња Река и Мавровско Поље
  - Петар Рађеновић - Бјеласко Поље и Бравско
  - Милан Карановић - Поуње у Босанској Крајини
 
Насеља и порекло становништва (књига 21) - СЕЗ (књига XXXVI)
  Суботица 1926., 80, страна 228
  - Д-р Алекса Ивић - Миграција Срба у Славонију током 16, 17, и 18 столећа
 
Насеља и порекло становништва (књига 22) - СЕЗ (књига XXXVII)
  Београд 1926., 80, VI, страна 656
  - Д-р Тих. Р. Ђорђевић - Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе Књаза Милоша (1815-1839)
 
Насеља и порекло становништва (књига 23) - СЕЗ (књига XXXVIII)
  Београд 1926., 80, страна 604
  - Д-р Илија Синдик - Дубровник и околина
  - Луцијан Марчић - Антропогеографска испитивања по северо-далматинским острвима (Раб, Паг и Вир)
  - Андрија Јовичевић - Зета и Љешкопоље
 
Насеља и порекло становништва (књига 24) - СЕЗ (књига XXXIX)
  Београд 1926., 80, страна 891 (са 7 фотографија и 5 карата у прилогу и са 3 скице у тексту)
  - Д-р Јован Ердељановић - Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских племена
 
Насеља и порекло становништва (књига 25) - СЕЗ (књига XLIII)
  Београд 1928., 80, XI, страна 779 (са 14 фотографија и 2 карте у прилогу)
  - Мих. Миладиновић - Пожаревачка Морава
  - Д-р Миленко С. Филиповић - Височка Нахија
 
Насеља и порекло становништва (књига 26) - СЕЗ (књига XLVI)
  Београд 1930., 80, XI, страна 835 (са 18 скица у тексту и са 18 фотографија, 18 планова и скица и 8 карата у прилогу)
  - Д-р Боривоје Дробњаковић - Космај
  - Станоје Мијатовић - Ресава
  - Милан Карановић - Саничка Жупа
  - Љубомир Павловић - Соколска Нахија
  - Луцијан Марчић - Задарска и Шибенска Острва
  - Д-р Миленко С. Филиповић - Боровица
  - Д-р Миленко С. Филиповић - Вогошћа и Биоча у Босни
 
Насеља и порекло становништва (књига 27) - СЕЗ (књига XLVII)
  Београд 1930., 80, XI, страна 312 (са картом испитиване области у прилогу)
  - Тодор Радивојевић - Насеља у Лепеници
 
Насеља и порекло становништва (књига 28) - СЕЗ (књига LI)
  1935.
  - Урошевић Атанасије - Горња Морава и Изморник
  - Јовановић Петар - Порече
  - Смиљанић Тома - Кичевија
  - Филиповић Миленко - Северна Велешка села
 
Насеља и порекло становништва (књига 29) - СЕЗ (књига LV)
  1940.
  - Јовановић Коста - Неготинска крајина и Кључ
  - Станојевић Маринко - Тимок
 
Насеља и порекло становништва (књига 30) - СЕЗ (књига LVI)
  1948.
  - Мијатовић Станоје - Белица
  - Павловић Радослав - Подибар и Гокчаница
  - Рађеновић Петар - Унац
 
Насеља и порекло становништва (књига 31) - СЕЗ (књига LIX)
  1949.
  - Петровић Петар - Шумадиска Колубара
  - Томић Светозар - Бањани
  - Томић Светозар - Пива и Пивљани
 
Насеља и порекло становништва (књига 32) - СЕЗ (књига LX)
  1951.
  - Урошевић Атанасије - Новобрдска Крива Река
  - Филиповић Миленко - Гласинац
  - Трифуноски Јован - Качаничка клисура
 
Насеља и порекло становништва (књига 33) - СЕЗ (књига LXII)
 
  - Трифуноски Јован - Кумановско-Прешевска Црна Гора
 
Насеља и порекло становништва (књига 34) - СЕЗ (књига LXVII)
  1954.
  - Шобајић Петар - Дабарско поље у Херцеговини
  - Лутовац Милисав - Ибарски Колашин
  - Костић Михајло - Коритница
  - Трифуноски Јован - Скопски Дервен
 
Насеља и порекло становништва (књига 35) - СЕЗ (књига LXIX)
  1955.
  - Филиповић Миленко - Рама у Босни
  - Лутовац Милисав - Гора и Опоље
  - Трифуноски Јован - Сеоска насеља Скопског поља
 
Насеља и порекло становништва (књига 36) - СЕЗ (књига LXXIV)
  1960.
  - Рубић Иво - Подријетло становништва отока Шолте
  - Барјактаровић Мирко - Ругова
  - Ђурић Владимир - Промене у насељима у ФНР Југославији
 
Насеља и порекло становништва (књига 37) - СЕЗ (књига LXXV)
  1960.
  - Филиповић Миленко - Таково
  - Лутовац Милисав - Рожаје и Штавица
 
Насеља и порекло становништва (књига 38) - СЕЗ (књига LXXVII)
  1964.
  - Трифуноски Јован - Горња Пчиња
 
Насеља и порекло становништва (књига 39) - СЕЗ (књига LXXVIII)
  1964.
  - Урошевић Атанасије - Косово
 
Насеља и порекло становништва (књига 40) - СЕЗ (књига LXXXI)
  1967.
  - Лутовац Милисав - Бихор и Корита
 
Насеља и порекло становништва (књига 41) - СЕЗ (књига LXXXVIII)
  1975.
  - Николић-Стојановић Видосава - Рађевина и Јадар у необрађеним рукописима Цвијићевих сарадника
 
Насеља и порекло становништва (књига 42) - СЕЗ (књига )
 
 
Насеља и порекло становништва (књига 43) - СЕЗ (књига XCIII)
  1980.
  - Лутовац Милисав - Жупа Александровачка
 
 
Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!