Родослов фамилије Милентијевић
     (Ажурирано: 01.01.2024.)
                                 
Милентије Милисављев        Милентијевић Драгиша Милентијевић                        
1813.-                                        
  Владимир Милентијевић Милорад Милентијевић Ђорђе Милентијевић Живадин Милентијевић Лепана Милентијевић Наташа Јевтић        
  1845.-~1941.           -1963. 1912.-1964. 26.01.1940.-01.11.1996. 30.01.1965.-           12.10.1993.-                  
            Ненад Јевтић        
              08.11.1995.-                  
          Милан Милентијевић Ђорђе Милентијевић        
            23.06.1967.-           14.06.1995.-                  
              Марија Милентијевић        
                15.09.1997.-                  
        Верослава Милентијевић Драгован Филиповић Катарина Филиповић        
        1935.-           15.02.1958.-15.08.2004. 16.10.1985.-                  
            Немања Филиповић        
              23.03.1990.-                  
          Љубина Филиповић Иван Николић        
                15.09.1981.-                  
        Миланка Милентијевић Слободан Ђорђевић Сандра Ђорђевић        
          1937.-           1957.-           17.05.1983.-                  
              Александар Ђорђевић        
                19.01.1984.-                  
            Зоран Ђорђевић Ана Ђорђевић        
              1959.-           1984.-                  
                Сања Ђорђевић        
                  1988.-                  
      Видосава Милентијевић Милош Ђорђевић Војислав Ђорђевић        Ђорђевић        
                     
                   Ђорђевић        
                     
                   Ђорђевић        
                       
          Гордана Ђорђевић                          
                         
        Вера Ђорђевић Зоран Луцић            
                         
            Горан Луцић Милош Луцић        
              1958.-19.11.2005.          
                Нена Луцић        
                           
      Вукосава Милентијевић Мирко Бошковић Милован Бошковић Данко Бошковић Стефан Бошковић    
                         
                           Бошковић    
                           
          Светислав Бошковић Зоран Бошковић Александар Бошковић        
                           
                  Александра Бошковић        
                             
    Радомир Милентијевић Бранко Милентијевић Радомир Милентијевић Светлана Милентијевић Бојан Јаковљевић        
        1912.-1991. 14.02.1934.-           24.03.1960.-           03.07.1982.-                  
              Данијела Јаковљевић        
                31.05.1984.-                  
            Драгана Милентијевић Никола Пајевић        
              10.01.1962.-                    
                Александра Пајевић        
                           
          Предраг Милентијевић                
            1931.-2000.                
    Смиљка Милентијевић Љубинка Недић Бранка Ничија                
    19.02.1891.-25.12.1980. 14.04.1920.-05.01.1992.   02.01.1957.-06.11.2010.                
      Јаворка Недић                    
        26.11.1922.-17.09.2007.                    
    Ивана Милентијевић Мара Радојевић Драгић Вујић                
                           
             Радојевић Миодраг Радојевић                
                           
          Радивој Радојевић                
                           
                 Радојевић        Радојевић            
                         
                   Радојевић            
                         
                   Радојевић            
                           
          Лела Радојевић Зоран                       
                           
          Горица Радојевић                              
                           
                                           
                             
    Ацика Милентијевић Добривој Стевановић                    
                             
        Наталија Стевановић Андрија Лаврња                
                               
  Новица Милентијевић Бошко Милентијевић Милан Милентијевић Миодраг Милентијевић Божидар Милентијевић            
  1859.-                                
            Слободан Милентијевић Соња Милентијевић        
                       
              Весна Милентијевић Елиот               
                         
            Милан Милентијевић Софија Милентијевић        
                           
      Милица Милентијевић                    
                           
      Рада Милентијевић Ђурђе                           
                           
          Димитрије                           
                             
    Богдан Милентијевић                        
                             
    Зорка Милентијевић                        
                               
         Милентијевић                                          
                             
                                             
                             
                                             
                             
                                             
                               
  Драга Милентијевић Радисав Матијашевић Миленија Матијашевић Милорад Вујановић Анка Вујановић            
            -~1936. ~1904.-~1983. 1924.-           15.10.1950.-             21.12.1978.-                      
        Ненад Вујановић Милош Вујановић            
          06.10.1951.-             ~1985.-                      
      Радојко Матијашевић                    
      1923.-07.01.1945.                    
      Милован Матијашевић Андрија Матијашевић Александар Матијашевић        Матијашевић        
                       
          Дејан Матијашевић        Матијашевић        
                       
                     Матијашевић        
                         
        Љиљана Матијашевић                
                         
        Мица Матијашевић                
                           
      Милица Матијашевић                    
                             
    Милисав Матијашевић Миодраг Матијашевић Микица Матијашевић Драган Матијашевић Марко Матијашевић        
                         
                Милица Матијашевић        
                           
                     Матијашевић            
                             
    Младен Матијашевић Ђока Матијашевић                    
                             
        Сава Матијашевић                    
                             
        Милутин Матијашевић                    
                               
  Настасија Милентијевић Илија Максимовић Вуле Максимовић                    
    1837.-31.10./13.11.1935. 10.02.1871.-24.12.1914. 12.12.1900.-13.01.1941.                    
        Константин Максимовић Братислава Максимовић                
        06/19.08.1902.-14.05.1983. 25.05.1925.-01.09.2001.                
          Илија Максимовић                
          19.06.1926.-24.08.1953.                
          Веселин Максимовић Драган Максимовић Даница Максимовић        
          20.03.1928.-03.10.1992. 09.08.1963.-           04.09.2006.-                  
              Настасија Максимовић        
                23.12.2008.-                  
            Драгана Максимовић Катарина Живковић        
              23.09.1965.-           16.08.1995.-                  
                Марина Живковић        
                  29.09.1999.-                  
          Љиљана Максимовић                
          31.05.1932.-12.06.1946.                
          Манојло Максимовић Љиљана Максимовић Миодраг Илић Димитрије Илић    
            24.10.1933.-29.05.1988. 10.01.1963.-           14.06.1984.-           07.09.2012.-              
                  Симона Илић    
                  08.06.2020.-              
                  Анђела Илић    
                    08.01.2023.-              
                Александра Илић        
                  23.07.1994.-                  
              Биљана Максимовић Ивана Обрадовић Тара Николовски    
                11.12.1964.-30.06.2018. 17.06.1984.-             26.09.2015.-              
                  Славица Обрадовић Лука Мисаиловић    
                  08.10.1985.-             15.04.2018.-              
                  Марија Обрадовић        
                    06.11.1988.-                  
        Настасија Максимовић                    
          06./19.08.1905.-03.10.1975.                    
      Милева Максимовић Војин Гачић Михаило Гачић Јагода Гачић Верица Симић Небојша Шпољарић    
      1863.-јануар 1956. 1883.-1976. 1910.-октобар 1991.          
                Немања Шпољарић    
                       
              Чеда Симић        
                         
            Злата Гачић Радиша Славковић Јелена Славковић    
                     
                Милица Славковић    
                       
              Радован Славковић Димитрије Славковић    
                       
                  Вукашин Славковић    
                         
            Катарина Гачић Верица Крстић Јован Миленковић        Миленковић
                1953.-                
                  Љубица Прокић    
                         
                Драгица Крстић Марко Миловановић Душан Миловановић
                1957.-                
                  Марина Миловановић    
                         
                Предраг Крстић Лазар Крстић    
                  06.05.1961.-           11.02.1990.-              
                    Богдан Крстић    
                      05.06.1991.-              
          Даринка Гачић                
          ~1909.-~1928.                
          Милош Гачић Милован Гачић Горан Гачић Ана Марија Гачић    
          19.07.1919.-05.01.1978.          
                Милош Гачић    
                       
              Рајко Гачић        Гачић    
                         
            Милева Гачић Слободан Васиљевић        
                       
              Сања Васиљевић        
                         
            Вера Гачић Драган Вуковић        Вуковић    
                         
                           Вуковић    
                           
          Милунка Гачић Живадинка Секулић Зорица Настић Мирко Минић    
          19.07.1919.-           16.12.1938.-           23.07.1958.-           13.08.1980.-              
                Александар Минић    
                  1985.-              
              Снежана Настић Милена Вученовић    
              31.07.1962.-           09.12.1987.-              
                Милош Вученовић    
                  11.07.1989.-              
              Мирјана Настић Марија Мачужић    
                1966.-           17.08.1989.-              
                  Марина Мачужић    
                    1993.-              
            Златија Секулић Наташа Миловановић Миодраг Маринковић    
            1941.-           08.03.1963.-             13.09.1990.-              
              Ненад Миловановић Димитрије Миловановић    
                12.02.1966.-             25.07.2005.-              
            Миленко Секулић Миладин Секулић Јован Секулић    
              1943.-             07.08.1964.-           19.07.1990.-              
                    Ђорђе Секулић    
                      18.08.1991.-              
          Лепосава Гачић                
            ~1911.-~1922.                
        Љубомир Гачић Бисенија Гачић Љубинка Лазаревић Милан Јевтић Јелена Јевтић    
        1887.-1967. 19.12.1920.-             30.10.1939.-           21.08.1959.-           21.01.1992.-              
                  Јовица Јевтић    
                    24.01.1994.-              
                Миланка Јевтић Жељко Топаловић    
                  23.09.1965.-           25.05.1982.-              
                    Ана Топаловић    
                      11.08.1984.-              
          Властимир Гачић Радисав Гачић Неша Гачић        
            1923.-                      
                Иван Гачић        
                           
              Милица Гачић Милош                   
                    1979.-                  
        Роса Гачић Љубомир Недић Миланка Недић Љубодраг Јовић        
        1889.-1971.              
              Југослав Јовић        Јовић    
                         
            Емилија Недић        Глишић        
                       
                     Глишић        
                         
            Славка Недић                          
                         
                                         
                           
          Радоња Недић Јелка Недић        Петровић        
                       
                     Петровић        
                         
            Божидар Недић        Недић        
                         
            Марија Недић                          
                         
                                         
                           
          Милан Недић Славица Недић            
                         
            Слободан Недић Ненад Недић Тијана Недић    
                       
                         Недић    
                         
                Тања Недић        
                           
          Винка Недић Душанка Стевановић                          
                       
                                       
                         
            Радмила Стевановић Валентина Карић        
                       
              Цица Карић        
                         
            Станица Стевановић        Ђорђевић        
                         
                Сузана Ђорђевић        
                           
          Даринка Недић Томислав Милисављевић        Милисављевић        
                             
        Драга Гачић Владета Рајичић Томислав Рајичић Драган Рајичић Иван Рајичић    
        1891.-септембар 1944.              
                  Ивана Рајичић    
                         
                Горан Рајичић Јовица Рајичић    
                         
                    Јелена Рајичић    
                           
          Војислав Рајичић Зоран Рајичић Војкан Рајичић        
                         
                Бојана Рајичић        
                           
          Надежда Рајичић Радмила Гачић Сузана Чоловић Милица               
                       
              Дарко Чоловић Софија Чоловић    
                         
            Наталија Гачић Срђан Вешковић Нина Вешковић    
                         
            Станица Гачић Предраг Гајић Алекса Гајић    
                       
                  Милица Гајић    
                         
            Драга Гачић            
                           
          Милева Рајичић Томислав Срећковић Александар Срећковић Душан Срећковић    
                         
                Верица Срећковић        Видак    
                         
                           Видак    
                           
              Љиљана Срећковић Драган Јовичић        Јовичић    
                         
                           Јовичић    
                           
                  Мирјана Јовичић                      
                           
                                           
                             
        Ката Гачић Миливоје Богдановић        Богдановић            
          1885.-                            
            Мијајло Богдановић        Богдановић            
                           
                     Богдановић            
                             
            Владета Богдановић                
                               
      Магдалена Максимовић Илија Маринковић Видосав Маринковић        Маринковић            
        30.05.1865.-                            
                     Маринковић            
                             
            Радосав Маринковић                
                             
            Лепосава Маринковић Мирослав Рајичић Миле Рајичић        Рајичић    
                       
                         Рајичић    
                         
                Милена Рајичић        Игњатовић    
                         
                           Игњатовић    
                           
              Станица Рајичић            
                             
            Даница Маринковић                
                               
          Драгомир Маринковић                    
                               
          Драгољуб Маринковић                    
                                 
Направљено уз помоћ 'Максиног алата за родословно стабло'
Copyright © 2006 Драган Максимовић, www.maksimovic.rs


[Почетна страна] [Родословље] [Приручник] [Литература] [Родослови] [Фото албум] [О мени] [Линкови] [Контакт]

Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!