Попис становика села Чумић и Светлић из 1863. године

Институција Архив Србије
Назив фонда / одељења Фонд министарства финансија / Oдељење промишљености
Назив документа Пописне књиге становништва (1840. – 1863.)
Година 1863.
Редни број књиге промишљеног одељења 165 Povratak na stranu o Arhivu Srbije Popis stanovnika u pdf formatu Popis stanovnika u jpg formatu
Број ролне микрофилма 23
Округ Срез Општина Место
Крагујевачки Лепенички Чумићска Чумић и Светлић

РБ Име Презиме Занимање Особине Старост Имовина Приходи
1 Милутин Божић земљоделац        
2 Живоин Михаиловић          
3 Марко Миловановић          
4 Јован Михиловић          
5 ...ко Михиловић          
6 Јован Ма....тић          
7 Радован Петровић          
8 Обрад Лазаревић          
9 Михаило С...вић          
10 Јован С...вић трговац        
11 Марко Продановић          
12 ................ Симић          
13 ................ ................          
14 Стеван Секулић          
15 Михаило Петровић          
16 Антоније Предојевић          
17 Јован Антонијевић          
18 Петар Милованов          
19 Глигорије Предојевић          
20 Милован Тривуновић          
21 Василије Предојевић          
22 Трифун Ђорђевић          
23 Раденко Гавриловић          
24 Милан Савић          
25 Степан Симић          
26 Ста...... Илић          
27 ................ Предојевић          
28 Сима Симић          
29 Јовица Лазаревић          
30 Јован Милованов          
31 Јевта Живанчевић          
32 Мило... Петровић          
33 Живан Топаловић          
34 Стеван Крстић          
35 Коста Лазаревић          
36 Милан М....шовић          
37 Степан Предојевић          
38 Вуица Вуксановић          
39 Сима Предојевић          
40 Милан Вуксановић          
41 Јован М....шовић          
42 Јован Стевановић          
43 Мило... Матић          
44 Стеван Петровић          
45 Спасо... ....ковић          
46 Марко Стевановић          
47 Ранко Предојевић          
48 Илија Тарановић          
49 Стана удовица поч. Милоша А.......ијевић          
50 Панта Предојевић          
51 Срећко Предојевић          
52 Јеротије Стевановић          
53 Сто.... Раичић трговац        
54 Стеван Савић          
55 Сима Тошић          
56 Гаврило Милић          
57 Јован Филиповић          
58 ................ .....................          
59 Стеван Петровић          
60 Срећко Лукић          
61 Радован Филиповић          
62 Марко Миливојевић          
63 Раденко Петровић          
64 Ђорђе Филиповић          
65 Милан Гаић          
66 Прокопије Божић          
67 Сима Божић          
68 Радован Лукић          
69 Петар .....ковић          
70 Милован Миленковић          
71 Танасије Јевтић          
72 Марко Савић          
73 Арсеније Миленковић          
74 Радован Ба....          
75 Аксентије Гачић          
76 Милош Марковић          
77 Никола Гачић          
78 Димитрије Филиповић          
79 Никола Павловић          
80 Станко Гачић          
81 Је........... Лазаревић          
82 ................ Милић          
83 Јован Пантелић          
84 Арсеније Гаић          
85 Марко Карић          
86 Радован Перић          
87 Срећко Обрадовић          
88 Јанко Продановић          
89 Јован Јевтић          
90 Алексија Божић          
91 Милан Милић          
92 Радован Гавриловић          
93 Гаврило Јанковић          
94 Милутин Станковић          
95 Ристивој Михаиловић          
96 Петар Симић          
97 Милован Симић          
98 Милица п. Гаврила Тодоровића          
99 Живан Божић          
100 Благоје Обрадовић          
101 Вучић Продановић          
102 Стеван Тривунов          
103 Ђорђе Миљковић          
104 Милан Михаиловић          
105 Милош Раденковић          
106 Милутин Богдановић          
107 Ранко Јовичић          
108 Раваило Божић трговац сакат      
109 Стеван Илић          
110 Никола Симић          
111 Јован Симић          
112 Илија Настић          
113 Никола Марић          
114 Ђорђе Симић          
115 Никола Антонијевић          
116 Милисав Топаловић          
117 Гаврило Живанчевић          
118 Милосав Димитријев          
119 Иван Гаић          
120 Јован Петровић          
121 Никола Миловановић          
122 Василије Станковић          
123 Михаило Миловановић          
124 Милован Раденковић          
125 Андрија Марковић          
126 Радош Петровић          
127 Радован Раичић          
128 Милош Божић трговац        
129 Радован Марковић          
130 ................ Поповић          
131 Милован Максимовић земљоделац   50    
жена Перунка     46
синови Димитрије     25
  Никола     18
  Андрија     12
  Радоје     9
кћи ...............     15
браћа Гаврило     38
  Вуица     31
снахе ...............     32
  Настасија     23
синовци Светозар     5
  Владимир     2
синовица .....................     0 410 33
132 Максим Милић          
133 Павле Костић          
134 Петар Филиповић          
135 Јован Максимовић     35    
жена Спасенија     30
син Милосав     5
кћи Миленија     3 160 9
136 Стеван Ранковић          
137 Глигорије Алексић          
138 Живота Јовановић          
139 Средоје Јосиповић          
140 Пр................ Петровић          
141 Петар Иванковић          
142 Павле Илић          
143 Алексије Максимовић земљоделац   45    
жена Милица     40
синови Обрен   ............... 16
  Воин     10
  Љубомир     6
кћери Стана     13
  Милева     6
  Анђелија     4 200 12
144 Михаило Радисављевић          
145 Милован Симић          
146 Милутин Ма...............          
147 ................ Поповић          
148 Јован Гачић          
149 ................ Бакић          
150 ................ Костић          
151 ................ Бакић          
152 Атанасије Лазаревић          
153 Срећко Васић          
154 Живоин Јаковљевић          
155 Глигорије Симић ковач        
156 Милош Симић ковач        
157 В................. Миловановић          
158 Ивко Јаковљевић          
159 Радосав Тошић          
160 Милош Јоксимовић          
161 Радош Лукић          
162 Петар Јаковљевић          
163 Радован Јаковљевић          
164 Стеван Богдановић          
165 Милош Васиљевић          
166 Ранко Симић          
167 Стеван Лукић          
168 Тоша Самуиловић          
169 Срећко Миливојевић          
170 Никола Тарановић          
171 Јеврем Илић          
172 Милош Ранковић          
173 Марко Обрадовић          
174 Јован Тошић          
175 Живан Васић          
176 Живан Миливојевић          
177 Јован Сташановић          
178 Василије Максимовић     35    
жена Петрија     30
синови Михајло     10
  Ђорђе     3
  Петар     0
кћери Љубица     12
  Анка     8
  Перса     6 160 9
179 Милован Обрадовић          
180 Живан Милић          
181 Благоје Богдановић          
182 Радован Савић          
183 Милан Лазаревић          
184 Марко Ђукић          
185 Јован Раденковић          
186 Јерина удова п. Тодосија ..................          
187 Миливој Николић          
188 Самуило Лазаревић          
189 Стеван Милић          
190 Анђелко Јовановић ковач        
191 Милентије Милошевић          
192 Стеван Милосављевић          
193 Никола Крстић          
194 Коста Наумовић надничар        
195 Стојан Марковић надничар        
196 Ђорђе Гавриловић надничар        
197 Риста Михаиловић надничар        
198 Михаило Миловановић слуга Милоша Божића види Н. 128        
199 Лука ................ надничар        
200 Крста Танасковић надничар        
201 Наум Николић меанџија   26    
брат Риста     22    
202 Ранђел Димитријевић меанџија   32    
синовац Михаило     20    
203 Петко Игњатовић слуга Ранђел Димитријевић види Н. 202   35    
204 Општина Чумићска          
205 Црква Нурија Чумићска          

Направљено уз помоћ 'Максиног алата за родословно стабло'
Copyright © 2006 Драган Максимовић, www.maksimovic.rs

[Почетна страна] [Родословље] [Приручник] [Литература] [Родослови] [Фото албум] [О мени] [Линкови] [Контакт]

Copyright © 2006 Драган Максимовић
Сва права задржана!